Návrh závěrečného účtu DSO za rok 2018

Připomínky k návrhu závěrečného účtu DSO mikroregionu Kolínské zálabí mohou občané členských obcí uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění na adrese: Dobrovolný svazek obcí Mikroregionu Kolínské zálabí, Býchory 99, 280 02 Kolín, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání DSO mikroregionu Kolínské zálabí. Více v přiložené dokumentaci.